Retouren & Garantie voor Consumenten

Versie: 2018-01 - geldig met ingang van 01-02-2018

Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin sprake kan zijn van retourzending van (een deel) van uw bestelling. Hieronder zijn de meest voorkomende situaties vermeld en is voor elk van deze situaties aangegeven hoe u dient te handelen om uw rechten veilig te stellen.


1. Retouren binnen de zichttermijn: herroepingsrecht

Zoals in de Algemene Voorwaarden voor Consumenten is vermeld, heeft u het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, artikelen terug te sturen wanneer ze om wat voor reden dan ook niet naar wens zijn. Wanneer u van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken, bent u niet verplicht om de reden van retourzending te vermelden. Uiteraard wordt het gewaardeerd indien u dit wél doet, omdat op basis van die informatie de dienstverlening in de toekomst verbeterd kan worden. Om het voor alle partijen duidelijk te houden, geldt de volgende procedure wanneer u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht:

 • U stuurt een email naar onze Klantenservice

 • Binnen (doorgaans) 24 uur ontvangt u een bevestiging van de ontvangst van uw email, met daarin de vermelding of deze tijdig is verzonden

 • U ontvangt een retournummer en instructies voor het terugsturen van de betreffende artikelen

 • U stuurt het volledig ingevulde Herroepingsformulier voor Consumenten mee.

 • U stuurt een kopie mee van de aankoopfactuur (die tevens uw garantiebewijs is). Deze aankoopfactuur heeft u per mail ontvangen na het plaatsen van uw bestelling en wordt daarnaast sinds 01-04-2015 meegestuurd met uw bestelling. Kunt u de aankoopfactuur niet meer vinden, dan kunt u via uw account in de webshop de aankoopfactuur opnieuw printen. Beschikt u niet over een account in de webshop, dan kunt u gebruik maken van deze link mits u de gegevens van uw bestelling nog weet.

 • Mocht u ondanks het vorenstaande uw aankoopfactuur niet meer kunnen printen, dan kunt u via onze Klantenservice een kopie van uw aankoopfactuur opvragen. De hieraan verbonden kosten bedragen € 2,95 per aankoopfactuur. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u uw aankoopfactuur per mail toe.

 • Let op: retourzendingen zonder retournummer en retourzendingen zonder kopie van de aankoopfactuur worden niet in behandeling genomen!

 • U brengt de artikelen deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd naar het postagentschap bij u in de buurt

 • U bewaart het verzendbewijs dat u op het postagentschap ontvangt

 • U ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van de retour ontvangen artikelen, de staat waarin deze zijn ontvangen en het bedrag dat u terugkrijgt

 • Stuurt u uw gehele bestelling retour, dan ontvangt u het totaalbedrag van uw bestelling retour

 • Stuurt u een deel van uw bestelling retour, dan ontvangt u het totaalbedrag van de geretourneerde artikelen retour

 • Binnen (doorgaans) 14 dagen na ontvangst van uw retourzending wordt het door u terug te ontvangen bedrag op uw bankrekening gestort


2. Retouren in geval van schade, vergissingen, etc.

Natuurlijk kan het zijn dat er bij de verwerking van uw bestelling of tijdens het transport iets fout gaat, waardoor u de verkeerde artikelen ontvangt, of waardoor er schade ontstaat tijdens het transport. U kunt dan (een deel van) uw bestelling retourneren. U dient altijd de reden van retourzending te vermelden. Om het voor alle partijen duidelijk te houden, geldt de volgende procedure wanneer u gebruik wilt maken van uw recht op retourzending wegens schade, vermissingen, etc.:

 • U stuurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van uw bestelling, een email naar onze Klantenservice

 • U geeft een duidelijke omschrijving van de geconstateerde problemen

 • Als bijlage bij uw email stuurt u enkele digitale foto's mee, waarop de retour te sturen artikelen en de staat waarin zij zich bevinden, duidelijk te zien zijn

 • Binnen (doorgaans) 24 uur ontvangt u een bevestiging van de ontvangst van uw email

 • U ontvangt een retournummer, instructies voor het terugsturen van de betreffende artikelen én een voorgefrankeerd retouretiket

 • U brengt de artikelen deugdelijk verpakt en voorzien van het retouretiket naar het postagentschap bij u in de buurt

 • U stuurt een kopie mee van de aankoopfactuur (die tevens uw garantiebewijs is). Deze aankoopfactuur heeft u per mail ontvangen na het plaatsen van uw bestelling en wordt daarnaast sinds 01-04-2015 meegestuurd met uw bestelling. Kunt u de aankoopfactuur niet meer vinden, dan kunt u via uw account in de webshop de aankoopfactuur opnieuw printen. Beschikt u niet over een account in de webshop, dan kunt u gebruik maken van deze link mits u de gegevens van uw bestelling nog weet.

 • Mocht u ondanks het vorenstaande uw aankoopfactuur niet meer kunnen printen, dan kunt u via onze Klantenservice een kopie van uw aankoopfactuur opvragen. De hieraan verbonden kosten bedragen € 2,95 per aankoopfactuur. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u uw aankoopfactuur per mail toe.

 • Let op: retourzendingen zonder kopie van de aankoopfactuur worden niet in behandeling genomen!

 • U ontvangt een bevestiging van de retour ontvangen artikelen en de staat waarin deze zijn ontvangen

 • U ontvangt zo snel mogelijk de juiste (of vervangende) artikelen

LET OP: Zendingen die zichtbaar aan de buitenzijde beschadigd zijn, mogen door de post- en/of pakketdienst niet aan u worden aangeboden. Weiger dergelijke zendingen daarom altijd, met vermelding van de reden. Accepteert u de zending toch, dan vervalt daardoor uw recht op vervanging van beschadigde artikelen.


3. Retouren in geval van garantie binnen de garantietermijn

Ondanks zorgvuldige fabrikage en zorgvuldig gebruik kan het gebeuren dat artikelen binnen de garantietermijn stuk gaan. U kunt in dat geval de betreffende artikelen retourneren voor herstel danwel vervanging. U dient altijd de reden van retourzending te vermelden. Om het voor alle partijen duidelijk te houden, geldt de volgende procedure wanneer u gebruik wilt maken van uw recht op retourzending binnen de garantietermijn:

 • U stuurt een email naar onze Klantenservice

 • U geeft een duidelijke omschrijving van de geconstateerde problemen en wat u zelf allemaal al heeft geprobeerd om het probleem op te lossen

 • Als bijlage bij uw email stuurt u enkele digitale foto's mee, waarop de retour te sturen artikelen en de staat waarin zij zich bevinden, duidelijk te zien zijn

 • Binnen (doorgaans) 24 uur ontvangt u een bevestiging van de ontvangst van uw email

 • U ontvangt een retournummer en instructies voor het terugsturen van de betreffende artikelen

 • Doet u binnen 14 dagen na aankoop een beroep op de garantie, dan ontvangt u bovendien gratis een voorgefrankeerd retouretiket en neemt {{config path="general/store_information/name"}} dus de kosten van de retourzending voor haar rekening

 • Doet u na de termijn van 14 dagen een beroep op de garantie, dan komen de kosten van de retourzending voor uw eigen rekening (= garantie op basis van carry-in)

 • U brengt de artikelen deugdelijk verpakt naar het postagentschap bij u in de buurt

 • U stuurt een kopie mee van de aankoopfactuur (die tevens uw garantiebewijs is). Deze aankoopfactuur heeft u per mail ontvangen na het plaatsen van uw bestelling en wordt daarnaast sinds 01-04-2015 meegestuurd met uw bestelling. Kunt u de aankoopfactuur niet meer vinden, dan kunt u via uw account in de webshop de aankoopfactuur opnieuw printen. Beschikt u niet over een account in de webshop, dan kunt u gebruik maken van deze link mits u de gegevens van uw bestelling nog weet.

 • Mocht u ondanks het vorenstaande uw aankoopfactuur niet meer kunnen printen, dan kunt u via onze Klantenservice een kopie van uw aankoopfactuur opvragen. De hieraan verbonden kosten bedragen € 2,95 per aankoopfactuur. Na ontvangst van uw betaling sturen wij u uw aankoopfactuur per mail toe.

 • Let op: retourzendingen zonder kopie van de aankoopfactuur worden niet in behandeling genomen!

 • U ontvangt een bevestiging van de retour ontvangen artikelen en de staat waarin deze zijn ontvangen

 • U ontvangt (doorgaans) binnen 14 dagen bericht over de verdere afhandeling van uw recht op garantie

LET OP: Het recht op garantie betekent niet automatisch dat ook alle defecten daadwerkelijk onder de fabrieksgarantie vallen. Zo zijn bijvoorbeeld schade door oorzaken van buitenaf en schade door onjuist of onzorgvuldig gebruik uitgesloten van garantie. Wilt u een defect artikel na onderzoek retour ontvangen terwijl dit effect niet onder de garantie valt, dan komen de kosten voor het terugsturen voor uw eigen rekening.


4. Retouren in geval van garantie na afloop van de garantietermijn

Ook na afloop van de garantietermijn kan het voorkomen dat artikelen stuk gaan. U kunt in bepaalde gevallen de betreffende artikelen retourneren voor herstel. U dient altijd de reden van retourzending te vermelden. Om het voor alle partijen duidelijk te houden, geldt de volgende procedure wanneer u gebruik wilt maken van uw recht op retourzending na afloop van de garantietermijn:

 • U stuurt een email naar onze Klantenservice

 • U geeft een duidelijke omschrijving van de geconstateerde problemen

 • Als bijlage bij uw email stuurt u enkele digitale foto's mee, waarop de retour te sturen artikelen en de staat waarin zij zich bevinden, duidelijk te zien zijn

 • Binnen (doorgaans) 24 uur ontvangt u een bevestiging van de ontvangst van uw email

 • Wanneer herstel door de fabrikant mogelijk is, ontvangt U zo snel mogelijk een indicatie van de kosten van herstel van de betreffende artikelen

 • Nadat u akkoord heeft gegeven voor de kosten van herstel ontvangt U zo snel mogelijk een retournummer en instructies voor het terugsturen van de betreffende artikelen

 • De kosten van de retourzending komen voor uw eigen rekening

 • U ontvangt een bevestiging van de retour ontvangen artikelen en de staat waarin deze zijn ontvangen

 • U ontvangt zo snel mogelijk bericht over de verdere afhandeling van uw verzoek om herstel

 • Zodra {{config path="general/store_information/name"}} uw artikelen van de fabrikant terug heeft ontvangen, ontvangt u een factuur voor de kosten van onderzoek, herstel en transport

 • Na ontvangst van uw betaling stuurt {{config path="general/store_information/name"}} uw artikelen naar u terug


5. Belangrijke opmerking indien u bij uw bestelling een verzendadres buiten Nederland heeft opgegeven

Indien u niet in Nederland woont danwel een verzendadres buiten Nederland heeft opgegeven, kan {{config path="general/store_information/name"}} u geen voorgefrankeerd retouretiket toesturen. In dat geval dient u de kosten van de retourzending altijd zelf op het postkantoor af te rekenen. Wanneer u op grond van wettelijke regelingen recht heeft op vergoeding van de portokosten van uw retourzending, worden deze op declaratiebasis aan u vergoed. Wij verzoeken u om bij buitenlandse retourzendingen de track & trace code aan onze Klantenservice door te geven.

In bijzondere omstandigheden kan door {{config path="general/store_information/name"}} van bovenstaande regelingen worden afgeweken.Deze versie van de procedure Retouren en Garantie vervangt versie 2016-01 d.d. 19-10-2016


Wijzigingsoverzicht:

6. Versie 2018-01 d.d. 01-02-2018: vervallen verstrekking retouretiketten indien retourkosten voor rekening van de klant komen, tevens vervallen inhouding kosten retouretiketten op door de klant terug te ontvangen bedrag na herroeping

5. Versie 2016-01 d.d. 19-10-2016: wijziging centraal email-adres Klantenservice

4. Versie 2015-03 d.d. 21-10-2015: wijziging kosten opvragen kopie-aankoopfactuur

3. Versie 2015-02 d.d. 05-06-2015: toevoeging kosten opvragen kopie-aankoopfactuur

2. Versie 2015-01 d.d. 20-04-2015: wijziging verzendkosten bij beroep op garantie

1. Versie 2013-01 d.d. 01-09-2013

Heeft u vragen? Ik beantwoord ze graag!
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Privacy *